ΑΡΧΙΚΗ

Πάνος Ζυγούρης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Νομικός Σύμβουλος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Ο Πάνος Ζυγούρης γεννήθηκε στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Απόφοιτος της Ριζαρείου Σχολής, καθόσον αφορά τη μέση εκπαίδευση και εν συνεχεία απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1974.
Στις πρώτες δημοτικές εκλογές της μεταπολίτευσης (Μάρτιος 1975) εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Με την ιδιότητα αυτή επανεκλέγεται διαδοχικά τα έτη 1978, 1982, 1986 και 1998. Την περίοδο 1980-1982 υπηρέτησε το Δήμο Αθηναίων από τη θέση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και από το 1982 από τη θέση του Αντιδημάρχου.
Στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος προσφέρει τις υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος επί 29 συναπτά έτη. Διαβάστε Περισσότερα

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Πάνου Ζυγούρη με τους έμπειρους συνεργάτες του αναλαμβάνει κάθε είδους υποθέσεις που έχουν σχέση με τους Δήμους, ιδίως διοικητικές υποθέσεις ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης αναλαμβάνει υποθέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια του προσυμβατικού προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου (εφέσεις, αναιρέσεις ,αιτήσεις ανακλήσεως).

Τέλος επιλαμβάνεται υποθέσεων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων ή των πειθαρχικών συμβουλίων όλης της χώρας ή του Συμβουλίου της Επικρατείας που άπτονται των ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων των αιρετών (Δημάρχων-Αντιδημάρχων κτλ) τα οποία διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Για παραγγελίες απευθύνεστε στην εκδότρια εταιρία «Όλγα Μπουλάνοβα Εκδόσεις Νομικών Βιβλίων, Μον.Ε.Π.Ε.»
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11, ΑΘΗΝΑ T:210-8259140-1 F:210-8259235
»