ΕΚΤΑΚΤΟ- ΠΝΠ ΦΕΚ Α’145/2019 (ΆΡΘΡ. 6ο)- Παράταση υποβολής αιτήσεως ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους μέχρι 31-12-2019

ΠΝΠ ΦΕΚ α 145 2019

Leave a Reply