Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμων

Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμων - εφαρμοστεες διαταξεις

Leave a Reply