Παναγιώτης Ζυγούρης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

 

Ο Πάνος Ζυγούρης γεννήθηκε στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Απόφοιτος της Ριζαρείου Σχολής, καθόσον αφορά τη μέση εκπαίδευση και εν συνεχεία απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1974.

Στις πρώτες δημοτικές εκλογές της μεταπολίτευσης (Μάρτιος 1975) εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Με την ιδιότητα αυτή επανεκλέγεται διαδοχικά τα έτη 1978, 1982, 1986 και 1998. Την περίοδο 1980-1982 υπηρέτησε το Δήμο Αθηναίων από τη θέση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και από το 1982 από τη θέση του Αντιδημάρχου.

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος προσφέρει τις υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος επί 29 συναπτά έτη.

Η ενασχόλησή του με τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην πράξη ως αιρετός στον Α΄ βαθμό όσο και ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. τον βοήθησε να αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα θεσμικά-νομικά ζητήματα αυτής. Καθημερινά με την ιδιότητά του ως Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος γνωμοδοτεί για νομικά θέματα που θέτουν οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες απ’ όλη την Ελλάδα.  Εισφέρει τις νομικές του συμβουλές εκτός από το Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και σε όλες τις επιτροπές που συμμετέχει στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συζητούνται προτάσεις για την βελτίωση της  νομοθεσίας των Ο.Τ.Α  Α΄ βαθμού.

Την περίοδο 2004-2005 συμμετείχε ως ειδικός εισηγητής της επιτροπής συντάξεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  ενώ το έτος 2008 εξέδωσε  την κατ’ άρθρο ερμηνεία του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).

Συμμετείχε επίσης σε επιτροπή που εισηγήθηκε τμήμα του Προγράμματος Καλλικράτης –Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν. 3852/2010). Μαζί με το δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαδόπουλο συνέγραψε την κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο Πάνος Ζυγούρης έχει ασχοληθεί επίσης με τη συγγραφή πολλών νομικών κειμένων χρήσιμων για την ΤΑ όπως π.χ. Είσπραξη εσόδων των ΟΤΑ-Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεως εσόδων-Παραγραφή απαιτήσεων. Μετείχε επίσης στη συγγραφική ομάδα εκδόσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και του Υπουργείου Εσωτερικών όπως «Οδηγός Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος-έκδοση 2007», «Οδηγός Αδειών Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α, έκδοση 2009» καθώς  και ως εισηγητής επί διαφόρων θεμάτων διοικητικού δικαίου σε συνέδρια που οργανωθήκαν από Ενώσεις Διοικητικών Δικαστών.

Leave a Reply