ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΔ

ΑΕΔ 3/2012,Πότε οι διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισμό του Δημοσίου ή νπδδ είναι διοικητικές διαφορές ουσίας και πότε ιδιωτικές. Προφορική σύμβαση μεταξύ ΟΤΑ και ιδιώτη. Η αναφυόμενη από αυτήν διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν η εκτέλεση του έργου απέβλεψε στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.