ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 485/2013: Αναρμοδιότητα Προέδρου Κοινότητας για έκδοση βεβαιώσεων περί νομής, , καλλιέργειας εκτάσεων από κατοίκους της Κοινότητάς του. Δεκτός σχετικός αυτοτελής ισχυρισμός. Απαλλαγή λόγω μη πλήρωσης της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 327/2013: Οι ΔΕΥΑ, ως επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στο κοινωνικό σύνολο εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 και των παρ. 1 και 2 του αρ. 1 του ν.δ. 618/1970, που προβλέπουν τον περιορισμό του ύψους της αποζημίωσης που χορηγείται σε αποχωρούντες από την υπηρεσία υπαλλήλους στο ποσό των 150.000 ευρώ.